მ. გედენიძე

„აბრეშუმის გზის“ (ტრასეკა) საქართველოს მონაკვეთის არქიტექტურული და ფუნქციურ-გეგმარებითი ორგანიზაცია
რეგიონალური საზოგადოებრივ-სავაჭრო ცენტრი
100-150 ათასი მომხმარებლისთვის


image-1

უაკ 72

ISBN 978-9941-20-207-0

31 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 18.01.2013


 

განხილულია „აბრეშუმის გზის“ (ტრასეკას) უდიდესი ისტორიული მნიშვნელობა საქართველოსთვის, მომავალში კვლავ ამოქმედებასთან დაკავშირებული ფუნქციური და არქიტექტურულ-გეგმარებითი პრობლემების გადასაწყვეტი რეკომენდაციები.