ნ. ბოკუჩავა, დ. ჯინჭარაძე

სამკურნალო-კოსმეტიკური საშუალებები

image-1

უაკ 615.1 (075.8)

ISBN 978-9941-20-799-0

169 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 24.06.2016


 

სახელმძღვანელოში მოყვანილია კანის აღნაგობისა და მისი დანამატების ზოგადი დახასიათება. გადმოცემულია კანის მოვლის წესები. დიდი ყურადღება მიპყრობილია სამკურნალო-კოსმეტიკური მალამოების, კრემების, ფხვნილების, ნაკრების, ნიღბების, თხევადი კოსმეტიკური პრეპარატების დამზადების ტექნოლოგიაზე.
სახელმძღვანელო განკუთვნილია პროფესიული სწავლების, ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის, ასევე გამოიყენებს მაგისტრანტები, დოქტორანტები, ქიმიური და ფარმაცევტული სპეციალობის ინჟინრები, ტექნოლოგები, კოსმეტიკურ საწარმოებში მომუშავე სპეციალისტები.

 


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები