მ. კაპანაძე

ქიმიისა და ქიმიური
ტექნიკის ისტორია


image-1

უაკ 54 (09)

ISBN 978-9941-20-810-2

336 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 27.12.2016


 

სახელმძღვანელოში განხილულია ქიმიისა და ქიმიური ტექნიკის ჩასახვისა და განვითარების ისტორია ისტორიამდელი პერიოდიდან დღემდე.
„ქიმიისა და ქიმიური ტექნიკის ისტორია“ განკუთვნილია ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის (და არა მარტო)  ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის  სტუდენტებისათვის.

 


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები