თ. მენაბდე

სერტიფიკაციის თეორიული და პრაქტიკული
საფუძვლები

image-1

უაკ 008

ISBN 978-9941-20-863-8

202 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 17.05.2017


 

სახელმძღვანელოში განხილულია სერტიფიკაციის თეორიული და პრაქტიკული საფუძვლები. ყურადღება გამახვილებულია სერტიფიკაციის სისტემის ევროპული და ქართული სერტიფიკაციის სისტემების განხილვაზე, როლზე, რომელსაც ასრულებს სერტიფიკაცია სავაჭრო ურთიერთობებში ბარიერების მოხსნაზე. განხილულია პროდუქციისა და მომსახურების სერტიფიკაციის სქემები და მათი გამოყენება პრაქტიკაში, ბაზრის ზედამხედველობა, ინსპექტირება, აკრედიტაცია, შესაბამისობის ნიშანი და მისი გამოყენების წესები, სერტიფიკაციის საფუძვლები და ამ სფეროში მსოფლიოში მიმდინარე პროცესები.
წიგნი განკუთვნილია საინჟინრო და საინჟინრო-ეკონომიკური სპეციალობების სტუდენტებისა და ამ სფეროში მომუშავე საწარმოს სპეციალისტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები