ჯ. გრიგალაშვილი

მეთოდური მითითებები Arduino-ს შესწავლისათვის
(ძირითადი პროგრამები და შეერთებები)

image-1

უაკ 681.3.06.

ISBN 978-9941-20-877-5

80 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 29.03.2017


 

სახელმძღვანელოში აღწერილია ძირითადი პროგრამების საკმარისი რაოდენობა, რომელთა დანიშნულებაა Arduino-ს მოდულთან მუშაობა. ისწავლიან რა ამ მიკროკონტროლერთან მუშაობას აღნიშნული პროგრამების (მაგალითების) შესწავლის გზით, სტუდენტები და მოსწავლეები მზად იქნებიან დამოუკიდებლად შექმნან საინტერესო და სასარგებლო ელექტრონული მოწყობილობები, მათ რიცხვში ავტომატიკის მოწყობილობები და რობოტები.
მოცემულია აგრეთვე Arduino-ს შეერთების ძირითადი სქემები სხვადასხვა ელექტრონულ კომპონენტებთან (ღილაკები, ოპტოწყვილები, პოტენციომეტრი და ფოტორეზისტორები, შუქდიოდები და ნათურები, რელეები, ზუმერი, ველიანი ტრანზისტორი, „ტულპანის“ ტიპის გასართი გამაძლიერებელით, დინამიკი, კვების წყარო, სიმისტორი, RGB შუქდიოდი, მუდმივი ძაბვის ელექტროძრავა, ენკოდერები, სიგნალის დონის გარდამქმნელები, მიკროფონი, სერვოძრავა, შუქრიოდური მატრიცები და ინდიკატორები, რეზისტორები).
წიგნი განკუთვნილია ბაკალავრიატის შესაბამისი სპეციალობის უმცროსი კურსის სტუდენტებისთვის, მაგრამ იგი შეიძლება გამოყენებულ იქნეს სკოლის მოსწავლეებისა და რადიომოყვარულების მიერაც; იგი შეიძლება საინტერესო იყოს აგრეთვე იმ მასწავლებლებისათვის, რომლებიც მუშაობენ არა მარტო სკოლებსა და უნივერსიტეტებში, არამედ სხვა სასწავლო დაწესებულებებში, სადაც ასწავლიან მუშაობას მიკროკონტროლერებსა და მათ დაპროგრამებას.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები