თ. მალაღურაძე

ახალი ამბებისა და ანალიტიკური ჟურნალისტიკა
(ჟურნალისტური ჟანრები და პროფესიული
ოსტატობის ელემენტები)

image-1

უაკ 07

ISBN 978-9941-20-892-8

407 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 29.03.2017


 

სახელმძღვანელო წარმოადგენს ჟურნალისტური ჟანრების თანამედროვე კონცეფციას და სრულად მოიცავს სასწავლო კურსებს, რომლებიც ინფორმაციული და ანალიტიკური ჟანრების შესწავლას ემსახურება. სახელმძღვანელოში თავმოყრილია ჟანრებთან დაკავშირებული სრული ცოდნა, ამასთანავე პირველად არის განხილული სხვადასხვა საინფორმაციო საშუალების (პრესა, რადიო, ტელევიზია) ჟანრობრივი სპეციფიკა ერთმანეთისაგან მოუწყვეტლად, რადგან თანამედროვე მედია არ იძლევა იმის საშუალებას, რომ მედიაცოდნა ისევე დანაწევრებული იყოს, როგორც წარსულში. ახალმა ტექნოლოგიებმა ჟანრებშიც შეიტანა მნიშვნელოვანი კორექტივები, მოხდა ჟანრთა შერწყმა, ზოგიერთის უგულებელყოფა და გაქრობაც კი. მივიღეთ სრულიად ახალი რეალობა ინფორმატიზაციის ეპოქაში. სახელმძღვანელო ამასთან ადაპტირების ცდაა. სახელმძღვანელოში თავმოყრილია როგორც ქართულ, ისე რუსულ და ამერიკულ ჟურნალისტიკამცოდნეობაში დაგროვებული ცოდნა, არსებული თვალსაზრისები. სახელმძღვანელოს თითოეულ თავს ახლავს გამოყენებული და რეკომენდებული ლიტერატურის სია, კითხვები თეორიული ცოდნის შესამოწმებლად და დავალებები თითოეული ჟანრის ტექნოლოგიების პრაქტიკულად ასათვისებლად.
წიგნი განკუთვნილია ჟურნალისტიკისა და მასობრივი კომუნიკაციის სპეციალობის ყველა საფეხურის სტუდენტისათვის, აგრეთვე ამ საკითხებით დაინტერესებული მკითხველისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები