თ. გაბაშვილი, ნ. გაბაშვილი, კ. გლოველი

ქსელური ოპერაციული სისტემა
WINDOWS SERVER 2012

image-1

უაკ 62-5

ISBN 978-9941-20-896-6

104 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 29.03.2017


 

სახელმძღვანელოში ვრცლად არის მოცემული WINDOWS SERVER 2012-ის ოპერაციული სისტემის ძირითადი ფუნქციები და მათი დანიშნულება. აღნიშნული სახელმძღვანელო შეესაბამება სასწავლო პროგრამით გათვალისწინებულ მასალას. იგი სტუდენტებსა და დაინტერესებულ პირებს გაუმარტივებს ოპერაციულ სისტემა WINDOWS SERVER 2012-ის შესწავლას.
წიგნი განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტებისათვის და ყველა დაინტერესებული პირისთვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები