ჯ. გრიგალაშვილი

Arduino-ს ვიზუალური დაპროგრამება
FLProg გარემოში

image-1

უაკ 681.3.06

ISBN 978-9941-20-894-2

289 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 29.03.2017


 

Arduino ელექტრონული კონსტრუქტორი და მოხერხებული პლატფორმაა ელექტრონული მოწყობილობების სწრაფი დამუშავებისათვის და სარგებლობს დიდი პოპულარობით როგორც ახალბედებში, ისე პროფესიონალებში. Arduino-ს დაპროგრამების ენა Processing Wiring დაფუძნებულია  C/C++ ენებზე, რომლებიც ძნელად გასაგებია პრაქტიკული სპეციალობის მქონე სპეციალისტებისათვის, ინჟინერ-ელექტრონიკოსებისათვის, სქემოტექნიკოსებისათვის, ელექტრიკოსებისათვის, ტექნოლოგიური პროცესების მართვის ავტომატიზებული სისტემების სპეციალისტების, რადიომოყვარულების, გამომგონებლებისათვის და ა.შ.
სახელმძღვანელოში აღწერილია Arduino-ს დაპროგრამების ალტერნატიული ინსტრუმენტული საშუალება FLProg, რომლის მიზანია  გახადოს Arduino-ს გამოყენება არაპროგრამისტებისათვის ხელმისაწვდომი. ამ მიზნის მისაღწევად კი ეს პროგრამა იყენებს სამრეწველო კონტროლერების დაპროგრამებისათვის კარგად ცნობილ სტანდარტულ გრაფიკულ ენებს  FBD და LED.
წიგნი განკუთვნილია უმაღლესი ტექნიკური სასწავლებლის სტუდენტებისათვის, შედგენილია ამჟამად მოქმედი პროგრამის მიხედვით, რომელიც დახმარებას გაუწევს ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის შესაბამისი სპეციალობების ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის სტუდენტებს.
წარმოდგენილი სახელმძღვანელოთი შეიძლება ისარგებლონ აგრეთვე უმაღლესი პროფესიული განათლებისა და რობოტოტექნიკისა და ელექტრონიკის სკოლების პედაგოგებმა და მოსწავლეებმა.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები