ლ. გიგინეიშვილი, ნ. ყარალაშვილი, მ. გოგოტიშვილი

გეოგრაფიული ინფორმაციული სისტემები
სატყეო მეურნეობაში

მეთოდიკური მითითებები ლაბორატორიული და
პრაქტიკული სამუშაოების შესასრულებლად

image-1

უაკ 634.0:91:681.3

ISBN 978-9941-20-904-8

43 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 17.05.2017


 

მეთოდიკურ მითითებებში მოცემულია გის Formap 5.3-სა და მობილური გის Formap 2.1-ის ასათვისებლად საჭირო ლაბორატორიული და პრაქტიკული სამუშაოები.
მეთოდიკური მითითება განკუთვნილია სასწავლო კურსებისთვის, გის საფუძვლების შესასწავლად სპეციალობებზე სატყეო და აგრარულ მეცნიერებებში, ასევე აღნიშნული პროგრამული უზრუნველყოფით დაინტერესებული ნებისმიერი პირისთვის, პრაქტიკული უნარ-ჩვევების ასათვისებლად.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები