†ა. შავგულიძე, ლ. ასათიანი

საინჟინრო გრაფიკის სპეციალური
კურსი


image-1

უაკ 766

ISBN 978-9941-20-903-1

125 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 29.03.2017


 

საინჟინრო გრაფიკაში არც ისე იშვიათია შემთხვევები, როდესაც ნახაზის შედგენის ძირითადი მეთოდების პარალელურად, სპეციალური, მხოლოდ ერთი რომელიმე დარგისათვის საჭირო მეთოდების გამოყენებასთან გვაქვს საქმე.
ნაშრომი ძირითადად გათვალისწინებულია სამთო-სამარკშეიდერო და გეოლოგიური სპეციალობის სტუდენტებისა და ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალისთვის და მასში განხილულია დაგეგმილების ახალი ნიშნულიანი გეგმილის ცნების შემოტანის მეთოდი.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები