თ. გელაშვილი, ჯ. იოსებიძე, დ. ძოწენიძე, დ. ალადაშვილი

ავტომობილის მართვის ელექტრონული
სისტემები

image-1

უაკ 629.113.05.621.38

ISBN 978-9941-20-949-9

232 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 17.05.2017


 

დამხმარე სახელმძღვანელოში აღწერილია თანამედროვე ავტომობილის ელექტრონული სისტემები, მათი როლი ელექტრული და მექატრონული სისტემებისა და მოწყობილობების მართვაში. სხვადასხვა მარკის თანამედროვე  მსუბუქი  ავტომობილების მაგალითზე განხილულია ამ სისტემების მუშაობის პრინციპები, ფუნქციური ბლოკსქემები.
დამხმარე სახელმძღვანელო  განკუთვნილია როგორც ტრანსპორტის სპეციალობების სტუდენტებისა და პროფესორ-მასწავლებლებისათვის, ისე ავტოტრანსპორტის დარგის მუშაკთა  და საკითხით დაინტერესებული ავტომოყვარულებისათვის.

 


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები