ი. ბოჭორიშვილი

ინტერაქტიური და ელექტრონული კომერციის
დოკუმენტების შექმნისა და მონაცემთა
დამუშავების შესაძლებლობები

(გაფართოებული მარკირების ენა XML)

image-1

უაკ 621.38

ISBN 978-9941-20-971-0

64 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 06.12.2017


 

ნაშრომში განხილულია დოკუმენტების ფორმირების, გაფორმებისა და მისი სტრუქტურის დამუშავების საშუალებები. რეკომენდებულია W3C ორგანიზაციის მიერ.
ლაბორატორიულ სამუშაოებში გამოიყენება რედაქტორი notepad ++, რომლის ჩამოტვირთვასაც სტუდენტი შეძლებს უფასოდ https://notepad-plus-plus.org საიტიდან.
წიგნი განკუთვნილია ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის ბაკალავრიატის სტუდენტებისთვის. იგი გამოადგებათ შესაბამისი საკითხებით დაინტერესებულ პირებსაც.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები