გ. ჩიტაიშვილი, ნ. ნოზაძე, ა. ჩიტაიშვილი

კომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა AutoCAD 2019

image-1

უაკ 76:62

ISBN 978-9941-28-434-2

508 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 04.04.2019


 

სახელმძღვანელოში აღწერილი და განხილულია ყველა სიახლე, რომელიც „AutoCAD 2019-ის“ ვერსიაში არის მოცემული, მათ შორის - collaborate (თანამშრომლობა), ასევე AutoCAD Web & Mobile-ში შენახვა, შენახული ფაილების გახსნა და ამ სიახლეებთან მუშაო¬ბის პრინციპი. AutoCAD 2019 საშუალებას გვაძლევს მოდელირების შედეგები პირდაპირ გავაგზავნოთ 3D პრინტერზე, შესაძლებელია 3D სკანერთან მუშაობაც.

სახელმძღვანელო განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის უმაღლესი პროფესიული და საბაკალავრო განათლების საგანმანათლებლო პროგრამებით მომზადებული სტუდენტებისათვის. მისი გამოყენება შეუძლიათ აგრეთვე ინჟინრებს, რომლებიც ფლობენ საინჟინრო გრაფიკას და აქვთ კომპიუტერთან მუშაობის მინიმალური უნარ-ჩვევები. გარდა ამისა, სახელმძღვანელო დაეხმარება ყველას, ვინც საინჟინრო კომპიუტერული გრაფიკის შესწავლით არის დაინტერესებული.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები