ა. სამადაშვილი, ა. აბესაძე, ა. ასათიანი, ნ. ბებიაშვილი, თ. ბერძენიშვილი, მ. გოცირიძე, ა. გრიგალაშვილი, ე. გობეჯიშვილი, ქ. ილურიძე, მ. მაღრაძე, ქ. ქუთათელაძე, თ. ღონღაძე, ლ. ჩხარტიშვილი, კ. ხმალაძე

საინჟინრო მენეჯმენტის სასწავლო-პრაქტიკული
მაგალითების კრებული

image-1

უაკ 638.24

ISBN 978-9941-20-925-3

227 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 29.03.2017


 

დამხმარე სახელმძღვანელო მომზადებულია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტის საწარმოო ინოვაციებისა და ოპერაციათა მენეჯმენტის დეპარტამენტის თანამშრომელთა მიერ.
მაგალითები შერჩეულია იმგვარად, რომ ესადაგება საინჟინრო მენეჯმენტის სასწავლო კურსის ყველა ძირითად ფაზას: საწარმოო პროცესების რეინჟინერინგს, მენეჯმენტს, მარკეტინგს, ინოვაციური ბიზნესპროცესის განხორციელების ორგანიზაციასა და ბიზნესის ეთიკას. კრებულში განხილულია სამეწარმეო ინტელექტური პოტენციალის გამოყენების წარმატებული პრაქტიკა სხვადასხვა ქვეყნის აღიარებული კომპანიების, მენეჯერებისა და მეწარმე ბიზნესმენების სამუშაო გამოცდილებიდან.
კრებული დახმარებას გაუწევს პროფესორ-მასწავლებლებს, შესაბამისი სპეციალობის სტუდენტებს პრაქტიკულ მეცადინეობებზე სწავლება/სწავლის პროცესის ეფექტურად წარმართვაში. გამოადგება საინჟინრო მენეჯმენტის საკითხებით დაინტერესებულ პირებსაც.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები