მ. დემეტრაძე, ნ. ბაგრატიონი, ი. გელეიშვილი

უნარჩენო ტექნოლოგიის საფუძვლები

image

უაკ 577.4

ISBN 978-9941-28-027-6 (PDF)

144 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 28.02.2018


 

სალექციო კურსი „უნარჩენო ტექნოლოგიის საფუძვლები“ მოიცავს უნარჩენო და მცირენარჩენიანი წარმოების არსს, მისი განვითარების ეტაპებს, აგრეთვე წარმოების ნარჩენების კლასიფიკაციას, მყარი ნარჩენების გადამუშავების მეთოდებს. განხილულია წარმოების სხვადასხვა დარგის საწარმოთა მყარი ნარჩენებისგან ნივთიერებათა რეკუპერაციის ტექნოლოგიური პროცესები.
სალექციო კურსი განკუთვნილია გარემოს დაცვის ინჟინერიისა და ეკოლოგიის დეპარტამენტის ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები