მ. დონაძე, ჯ. შენგელია

გალვანური დანაფარების მიღების ტექნოლოგია

image-1

უაკ 624.131.21

ISBN 978-9941-28-254-6 (PDF)

112 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 29.06.2018


 

სალექციო კურსში განხილულია ანტიკოროზიული და დეკორატიული გალვანური დანაფარების მიღების ტექნოლოგიები. დაწვრილებითაა აღწერილი მოთუთიების, მოკადმიუმების, მოსპილენძების, მონიკელების, მოქრომვის, მოკალვის, მოოქროვების, მოვერცხვლის და სხვა პროცესები, მოცემულია გალვანური დანაფარების ხარისხზე ელექტროლიტის შედგენილობისა და ელექტროლიზის პირობების გავლენის საკითხები. კურსი მოიცავს, აგრეთვე, გალვანური მეთოდით ორიგინალის ასლების დამზადების ტექნოლოგიას.
გამოცემა განკუთვნილია ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის სტუდენტებისათვის.

 


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები