ა. გიგინეიშვილი, ლ. გლურჯიძე

კრეატიული (ეფექტიანი) აზროვნების მეთოდები

image-1

უაკ 37

ISBN 978-9941-28-355-0 (PDF)

136 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 28.02.2018


 

სალექციო კურსში კრეატიული (ეფექტიანი) აზროვნების მეთოდების ერთსემესტრიანი კურსი. ინოვაციური კონცეფციები საკუთარი აზროვნების შეცნობის, მისი უკეთ გამოყენების უზრუნველსაყოფად.
გამოცემა განკუთვნილია ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები