ზ. წვერაიძე, ხ. ბარდაველიძე, ლ. თედეშვილი, ქ. კვესელავა, მ. სიხარულიძე

კომპიუტერის არქიტექტურა და ორგანიზაციის საფუძვლები

II გადამუშავებული გამოცემა

image-1

უაკ 681.3

ISBN 978-9941-28-264-5

87 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 29.06.2018


 

დამხმარე სახელმძღვანელოში მოცემულია კომპიუტერის არქიტექტურისა და ორგანიზაციის საფუძვლების საკითხები. განხილულია კომპიუტერის განვითარების ისტორია, აღწერილია კომპიუტერული სისტემები, კომპიუტერის მოწყობილობები, მათი მახასიათებლები და მუშაობის პრინციპები. ასევე თვლის სისტემები და ლოგიკური სქემების აგების საკითხები, კომპიუტერული ქსელები და კომპიტერული ქსელის ელემენტები. ნაჩვენებია სხვადასხვა ტიპის კომპიუტერების კლასიფიკაცია და თანამედროვე ტენდენციები მათი განვითარების სფეროში.
გამოცემა განკუთვნილია ინფორმატიკის სპეციალობის ბაკალავრიატისა და უმაღლესი პროფესიული განათლების I კურსის სტუდენტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები