მ. მილაშვილი, ვ. მჭედლიშვილი, ნ. მსხილაძე

სტილი არქიტექტურაში

image-1

უაკ 72.01

ISBN 978-9941-28-422-9 (PDF)

118 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 25.12.2018


 

სალექციო კურსი შედგენილია სასწავლო კურსის - „სტილი არქიტექტურაში“ პროგრამის (სილაბუსის) შესაბამისად. მასში მოცემულია სხვადასხვა არქიტექტურული სტილის ჩამოყალიბების წინაპირობები, მათი განვითარების ძირითადი ეტაპები, დაპროექტებისა და დაგეგმარების ხერხები, მიმართულებები და თავისებურებები.
გამოცემა განკუთვნილია უმაღლესი სასწავლებლების სტუდენტებისა და სხვა დაინტერესებული პირებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები