ვ. ხოჭოლავა, ნ. მაჭარაშვილი

მათემატიკური ანალიზი

მეორე ნაწილი

image-1

უაკ 517

ISBN 978-9941-20-870-6 (ყველა ნაწილი); 978-9941-28-484-7 (მეორე ნაწილი)

397 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 04.04.2019


 

სახელმძღვანელო შედგენილია ამჟამად მოქმედი პროგრამის მიხედვით და მოიცავს ჯერადი, წირითი, ზედაპირული ინტეგრალებისა და მწკრივთა თეორიის საკითხებს.

იგი ძირითადად განკუთვნილია უმაღლესი სასწავლებლების მათემატიკისა და ფიზიკის სპეციალობის სტუდენტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები