ვ. ქირია

მიკროპროცესორული ტექნიკა

მეთოდიკური მითითებები ლაბორატორიული სამუშაოების შესასრულებლად

image-1

უაკ 578.6

ISBN 978-9941-28-532-5 (PDF)

30 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 29.06.2018


 

დამხმარე სახელმძღვანელოში განხილულია პნევმატიკური სისტემების მართვისათვის ელექტრონული და მიკროპროცესორული ტექნიკის გამოყენების მაგალითები. ლაბორატორიულ სამუშაოებში გამოყენებულია FluidSim-P  პროგრამა პნევმატიკური, ელექტრული და ალგორითმული დიაგრამების ასაგებად.

მეთოდიკური მითითებები განკუთვნილია სამრეწველო ინჟინერიის პროგრამის სტუდენტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები