ნ. ცუცქირიძე

AGDD/XML გეომეტრიული აღწერების კონვერტაცია სტანდარტულ გრაფიკულ ფაილში (wrl) ATLAS-ის დეტექტორისათვის


image-1

უაკ 004

ISBN 978-9941-28-583-7

26 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 25.12.2019


 

დამხმარე სახელმძღვანელოში დეტალურად არის გადმოცემული AGDD/ XML გეომეტრიული აღწერების კონვერტაციის პროცედურა სტანდარტულ გრაფიკულ ფაილში (wrl). პირველ თავში აღწერილია კონვერტაციისათვის აუცილებელი რესურსების მომზადების ეტაპები, სადაც მიმოხილულია შესაბამისი პროგრამის ინსტალაცია და მასთან ლინუქსის დისტრიბუციის დაკავშირების გზა. მეორე თავში აღწერილია უშუალოდ კონვერტაციის პროცედურა, რომელიც ხორციელდება ორ ეტაპად: XML-დან GDML ფაილის მიღება და GDML ფაილის კონვერტაცია wrl ფორმატის ფაილში.

CERN-ში მიმდინარე ATLAS-ის ექსპერიმენტთან ერთად ასევე ხორციელდება აღნიშნული ექსპერიმენტის მოდელირება, რისთვისაც გამოიყენება სხვადასხვა მოდელირების პაკეტი. მოდელირების პაკეტებს ATLAS-ის დეტექტორის გეომეტრიული აღწერები მიეწოდება AGDD/XML ფაილის სახით.

გამოცემა განკუთვნილია ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტებისთვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები