მ. წერეთელი, ნ. რუხაძე, ი. წერეთელი

ამწევი მანქანის, საშახტო ჯალამბრისა და კიდული ბაგირგზის ელექტრული ამძრავის გაანგარიშება

მეთოდური მითითებები საკურსო პროექტების შესასრულებლად

image-1

უაკ 622.2

ISBN 978-9941-28-632-2 (PDF)

88 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 10.12.2020


 

მეთოდური მითითებები დაეხმარება სტუდენტს სამთო მანქანების – საშახტო ამწევი მანქანის, საშახტო ჯალამბრისა და კიდული ბაგირგზის ელექტრული ამძრავის საკურსო პროექტის შესრულებაში. შესრულებული გაანგარიშების მიხედვით, აიგება დავალებით მოცემული მანქანის ძრავას მექანიკური მახასიათებლები ორივე სახის სამუშაო რეჟიმში, როგორც ძრავულში, ისე გენერატორულში. საკურსო სამუშაოს შესრულებისას, გაიანგარიშება სამთო მანქანების – საშახტო ამწევი მანქანის, საშახტო ჯალამბრისა და ერთმალიანი კიდული ბაგირგზების პროექტები. აიგება შესაბამისი მექანიკური მახასიათებლები.
გამოცემა განკუთვნილია სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტის, სამთო ტექნოლოგიების დეპარტამენტის ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის სტუდენტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები