ი. ქვარაია

ინოვაციური ტექნოლოგიები მშენებლობაში

image-1

უაკ 624.05

ISBN 978-9941-28-637-7

184 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 10.12.2020


 

სალექციო კურსში აღწერილია ინოვაციური ტექნოლოგიები, რომლებიც ყველაზე ხშირად გამოიყენება ამჟამად მშენებლობაში. ბოლო წლებში ძველი ტრადიციული მეთოდების დახვეწასა და რადიკალურად გაუმჯობესებასთან ერთად, სისტემატურად ხდება ახალი ტექნოლოგიების შემუშავება და მათი სამშენებლო პრაქტიკაში დანერგვა. გაცილებით მეტი სიახლეა საშენი მასალების წარმოების მხრივ, რაც გამოწვეულია ამ სფეროში ნანოტექნოლოგიების განვითარებითა და კომპოზიციური მასალების მრავალმხრივი გამოყენებით. განსაკუთრებული ყურადღება არის გამახვილებული გარემოს დაცვითი ღონისძიებების განხორციელებაზე, რომელიც, თავისი მნიშვნელობით, სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების სფეროს გაუტოლდა. წარმოდგენილია სრულიად ახალი ტექნოლოგიების საშუალებით განხორციელებული ობიექტების მშენებლობის მაგალითები და სამომავლო პროექტები.

გამოცემა განკუთვნილია სამშენებლო ფაკულტეტის სტუდენტებისა და სამშენებლო დარგის სპეციალისტებისათვის.

 


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები