ქ. გიორგობიანი

თანამედროვე საზღვარგარეთის მედია

image-1

უაკ 659.3

ISBN 978-9941-28-788-6 (PDF)

128 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 07.07.2021


 
ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები