ვ. აბაიშვილი

სამრეწველო საწარმოო პროცესები

image-1

უაკ 65.012.122

ISBN 978-9941-28-708-4

200 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 07.07.2021


 
ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები