დ. გურგენიძე, რ. დიაკონიძე

ზოგადი ჰიდროლოგია

image-1

უაკ 551.48

ISBN 978-9941-28-894-4

272 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 04.08.2022


 

სახელმძღვანელოში მოკლე კურსი, განხილულია ხმელეთის ჰიდროლოგიის, მათ შორის საინჟინრო ჰიდროლოგიის, ჰიდრომეტრიისა და ჩამონადენის რეგულირების საკითხები.

სალექციო კურსი მნიშვნელოვან დახმარებას გაუწევს სტუდენტებს და ჰიდროლოგიური მეცნიერებით დაინტერესებულ პირებს.

სახელმძღვანელო ეძღვნება საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დაარსების 100 წლის იუბილეს.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები