გ. ჯაფარიძე, ალ. მეტრეველი, გ. მერაბიშვილი, ავ. ცეცხლაძე

მანქანების ექსპერტიზა
მეთოდური მითითებები ლაბორატორიული სამუშაოების შესასრულებლად

image-1

უაკ 007.62

ISBN 978-9941-28-717-6

64 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 07.07.2021


 
ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები