რ. ენაგელი, მ. ონიანი, ო. რჩეულიშვილი

სამთო პროცესების კონტროლისა
და მართვის საშუალებები
მეთოდური მითითებები პრაქტიკული სამუშაოების ჩასატარებლად

image-1

უაკ 662

ISBN 978-9941-28-948-4

104 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 29.07.2022


 
ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები