თ. მენაბდე

სტანდარტიზაციის თეორიული და
პრაქტიკული საფუძვლები


image-1

უაკ 389.6

ISBN 978-9941-20-402-9

236 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 11.10.2013


 

განხილულია სტანდარტიზაციის თეორიული და პრაქტიკული საფუძვლები. ყურადღება გამახვილებულია საქართველოს სტანდარტიზაციის სფეროში მიმდინარე პროცესებზე, ეროვნულ ინფრასტრუქტურაზე რეფორმამდე და შემდეგ, საერთაშორისო სტანდარტიზაციის საფუძვლები და ამ სფეროში მსოფლიოში მიმდინარე პროცესები.
განკუთვნილია საინჟინრო და საინჟინრო-ეკონომიკური სპეციალობების სტუდენტებისა და ამ სფეროში მომუშავე საწარმოს სპეციალისტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები