†ა. შავგულიძე, გ. ჩიტაიშვილი, ნ. ნოზაძე

საინჟინრო კომპიუტერული
გრაფიკა AutoCAD 2011

I ნაწილი


image-1

უაკ 681.3

ISBN 978-9941-14-988-7 (ყველა ნაწილი), 978-9941-14-989-4 (პირველი ნაწილი)

191 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 29.07.2011


 

წინამდებარე სახელმძღვანელო საინჟინრო კომპიუტერული გრაფიკა AutoCAD 2011 განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის უმაღლესი  პროფესიული და საბაკალავრო განათლების საგანმანათლებლო პროგრამებით მომზადებული სტუდენტებისათვის. მისი გამოყენება შეუძლიათ აგრეთვე ინჟინრებს, რომლებიც ფლობენ საინჟინრო გრაფიკას და აქვთ კომპიუტერთან მუშაობის მინიმალური უნარ-ჩვევები. გარდა ამისა ეს სახელმძღვანელო დაეხმარება ყველას, ვინც საინჟინრო კომპიუტერული გრაფიკის შესწავლით არის დაინტერესებული.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები