ნ. ნოზაძე, გ. ჩიტაიშვილი

საინჟინრო კომპიუტერული გრაფიკა
AutoCAD 2010

I ნაწილი

image-1

უაკ 004.92.

ISBN 978-9941-14-905-4 (ყველა ნაწილი), 978-9941-14-906-1 (პირველი ნაწილი)

145 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 16.12.2010


 

დამხმარე სახელმძღვანელო საინჟინრო კომპიუტერული გრაფიკა AutoCAD 2010 განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის უმაღლესი  პროფესიული და საბაკალავრო განათლების საგანმანათლებლო პროგრამებით მომზადებული სტუდენტებისათვის. ასევე მისი გამოყენება შეუძლიათ ინჟინრებს, რომლებიც ფლობენ საინჟინრო გრაფიკას და მინიმალურ დონეზე აქვთ განვითარებული კომპიუტერული უნარჩვევები. ასევე დაეხმარება ყველა დაინტერესებულ პირს საინჟინრო კომპიუტერული გრაფიკის შესწავლაში.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები