ნ. ნოზაძე, გ. ჩიტაიშვილი

საინჟინრო კომპიუტერული გრაფიკა
AutoCAD 2010

II ნაწილი

image-1

უაკ 004.92

ISBN 978-9941-14-905-4 (ყველა ნაწილი), 978-9941-14-982-5 (მეორე ნაწილი)

133 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 29.07.2011


 

დამხმარე სახელმძღვანელო საინჟინრო კომპიუტერული გრაფიკა AutoCAD 2010 განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის უმაღლესი  პროფესიული და საბაკალავრო განათლების საგანმანათლებლო პროგრამებით მომზადებული სტუდენტებისათვის. ასევე მისი გამოყენება ასევე შეუძლიათ ინჟინრებს, რომლებიც ფლობენ საინჟინრო გრაფიკას და მინიმალურ დონეზე აქვთ განვითარებული კომპიუტერული უნარ-ჩვევები. ასევე დაეხმარება ყველა დაინტერესებულ პირს საინჟინრო კომპიუტერული გრაფიკის შესწავლაში.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები