მ. მჭედლიშვილი, თ. რიგიშვილი

სასამართლო-ქიმიური ექსპერტიზის
ლაბორატორიული პრაქტიკუმი


image-1

უაკ 007.62.54

ISBN 978-9941-20-129-5

63 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 05.06.2012


 

განკუთვნილია სტუ-ის ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის „ქიმიური და კვების პროდუქტების ექსპერტიზის“ მოდულის ბაკალავრებისა და მაგისტრანტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები