ი. გოცირიძე, ზ. ღურწკაია, გ. გიგილაშვილი, მ. წიკლაური, ზ. მგალობლიშვილი

ბიოსამედიცინო გაზომვები და გარდამქმნელები მეთოდური მითითებები ლაბორატორიული სამუშაოების
შესასრულებლად

image-1

უაკ 616

ISBN 978-9941-20-039-7

132 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 15.12.2011


 

დამხმარე სახელმძღვანელო საშუალებას იძლევა ინოვაციური ტექნოლოგიების საფუძველზე არსებული ლაბორატორიული კურსის სისტემის, „Cleve Labs Laboratory System Biomedical Engineering Hardware&Software“, საშუალებით ლაბორატორიული სამუშაოების ჩატარებისას გამოყენებული იქნეს ბიოსამედიცინო მონაცემების სხვადასხვა ტიპის გადამწოდების კვლევის მონაცემთა დამუშავების და ანალიზის ჩასატარებლად ინტერაქტიურ რეჟიმში. მისი გამოყენება შესაძლებელია ყველა იმ საინჟინრო მიმართულებების მიერ, სადაც შეისწავლება მონაცემთა შეკრების, ციფრული სიგნალების დამუშავების და გადაცემის საკითხები.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები