თ. წივწივაძე, რ. კლდიაშვილი, ნ. ჩიგოგიძე

არაორგანულ ნაერთთა ძირითადი
კლასები

image-1

უაკ 546

ISBN 978-9941-20-735-8

200 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 27.12.2016


 

დამხმარე სახელმძღვანელო (ამ ფორმით იბეჭდება პირველად) შედგენილია თანამედროვე არაორგანული ქიმიის კურსის პროგრამის შესაბამისად და სრულად უპასუხებს დღევანდელი დონის მოთხოვნით გათვალისწინებულ საკითხებს. აქ სრულყოფილი სახით პირველად გაეცნობით არაორგანულ ნაერთთა ოთხ ძირითად კლასს – ოქსიდებს, მჟავებს, ფუძეებსა და მარილებს, მათი მიღების თითქმის ყველა ხერხს, ფიზიკურ-ქიმიურ თვისებებსა და გამოყენების არეალს. 
დამხმარე სახელმძღვანელო საინტერესო და სასარგებლო იქნება უმაღლესი სასწავლებლებისა (ბაკალავრიატი, მაგისტრანტები) და უმაღლესი პროფესიული განათლების სტუდენტებისათვის. იგი ასევე გამოადგება საჯარო სკოლების უფროსკლასელებსა და პედაგოგებს.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები