გ. ჩიტაიშვილი, ნ. ნოზაძე, ნ. მუმლაძე

კომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა
FLATSHOT ბრტყელი კადრი,
გამოსახულება
მეთოდური მითითებები

image-1

უაკ 681.3

ISBN 978-9941-20-770-9

22 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 27.12.2016


 

მეთოდურ მითითებებში განხილულია მოდელის მიხედვით ფიგურის სამი ხედისა და აქსონომეტრიული გეგმილის მიღება (FLATSHOT ბრტყელი კადრი, გამოსახულება). 
განკუთვნილია სტუ-ის უმაღლესი პროფესიული და საბაკალავრო განათლების საგანმანათლებლო პროგრამებით მომზადებული სტუდენტებისათვის, ასევე საინჟინრო კომპიუტერული გრაფიკით დაინტერესებული პირებისათვის.

 


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები