გ. ჩიტაიშვილი, ნ. ნოზაძე, ქ. ჭკუასელი

კომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა
SOLID VIEW მყარი სხეულის ხედი, SOLID DRAWING მყარი სხეულის ნახაზი, SOLPROF
მყარი სხეულის პროფილი
მეთოდური მითითებები


image-1

უაკ 681.3

ISBN 978-9941-20-772-3

33 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 27.12.2016


 

მეთოდურ მითითებებში განხილულია მოდელის მიხედვით ფიგურის სამი ხედისა და აქსონომეტრიული გეგმილის მიღება (SOLID VIEW მყარი სხეულის ხედი, SOLID DRAWING მყარი სხეულის ნახაზი, SOLPROF მყარი სხეულის პროფილი). 
განკუთვნილია სტუ-ის უმაღლესი პროფესიული და საბაკალავრო განათლების საგანმანათლებლო პროგრამებით მომზადებული სტუდენტებისა და საინჟინრო კომპიუტერული გრაფიკის შესწავლით დაინტერესებულ პირთათვის.

 


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები