მ. ხართიშვილი, ი. ეპიტაშვილი

ოპერაციული სისტემა LINUX
დამწყებთათვის

image-1

უაკ 62-5

ISBN 978-9941-20-850-8

96 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 17.05.2017


 

სახელმძღვანელოში მოცემულია მთავარი ცნობები მრავალმომხმარებლიანი ოპერაციული სისტემა LINUX - ის ორგანიზების პრინციპებისა და ფუნქციონირების შესახებ. განიხილება ფაილური სისტემის სტრუქტურა, დამუშავების ფუნქციები და მონაცემთა მართვა, ასევე ბრძანების ფაილების შექმნა და შესრულება. ხდება LINUX - ის გარე მოწყობილობებთან ურთიერთქმედების პრინციპებისა და სისტემური და ინსტალაციური დისკოების ჩამოყალიბების შესწავლა. შეისწავლება როგორც პროცესების შესრულების მრავალამოცანიანი რეჟიმი, ისე მომხმარებლური და პროგრამული ოპერაციული სისტემის ინტერფეისი. პრაქტიკული შესწავლა სისტემის ფუნქციური განსაკუთრებულობისა ნაჩვენებია მონაცემთა დამუშავების მარტივი და რთული ბრძანებების ჩამოყალიბების მაგალითებით. მოცემულია სამუშაოების შესრულების მეთოდიკა და თანამიმდევრობა.
წიგნი განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის, ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის სტუდენტებისათვის, ასევე ოპერაციული სისტემა LINUX - ით დაინტერესებული ყველა პირისთვის.

 


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები