†ა. შავგულიძე, გ. ჩიტაიშვილი, ნ. ნოზაძე, მ. ნოზაძე

საინჟინრო გრაფიკა

(ორთოგონალური გეგმილები და აქსონომეტრია)

image-1

უაკ 515:76

ISBN 978-9941-20-839-3

176 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 27.12.2016


 

დამხმარე სახელმძღვანელო მოიცავს საინჟინრო გრაფიკის პროგრამით განსაზღვრულ პირველ და მეორე ნაწილებს.
წიგნი გათვალისწინებულია უმაღლესი ტექნიკური სასწავლებლების იმ სპეციალობათა სტუდენტებისათვის, რომელთა სასწავლო გეგმებში საინჟინრო გრაფიკა ცალკე დისციპლინად არის შეტანილი.

 


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები