შ. სვანიშვილი, დ. კაპანაძე, თ. ჟვანია

ოპერაციული სისტემა - Windows 10

image-1

უაკ 004.45

ISBN 978-9941-20-933-8

450 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 29.03.2017


 

სახელმძღვანელო ეძღვნება Windows 10-ის ახალ ვერსიას, რომელიც მომხმარებელს სთავაზობს ახალ შესაძლებლობებს, განსაკუთრებით განახლებულ საძიებო-საინფორმაციო სერვისებს, ქსელში მუშაობისა და ადმინისტრირების ახალ ინსტრუმენტებს. სახელმძღვანელოში აღწერილია Windows 10-ის ახალი ინტერფეისი, რომლის დანიშნულებაა მაქსიმალურად გააადვილოს მომხმარებლის მუშაობა კომპიუტერთან. სახელმძღვანელოში უხვადაა გამოყენებული საილუსტრაციო მასალა, რომელიც ოპერაციული სისტემის ფუნქციონირების ასპექტების პრაქტიკაში უკეთ შესწავლის საშუალებას იძლევა.
სახელმძღვანელო განკუთვნილია ინფორმატიკის სფეროს ბაკალავრიატის სტუდენტებისთვის, პროფესიული სწავლების  მსმენელებისა და ამ სფეროთი დაინტერესებული სხვა პირებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები