ლ. გაჩეჩილაძე

დაპროგრამების ენა
Python

image-1

უაკ 681.3.06

ISBN 978-9941-28-004-7

157 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 28.02.2018


 

სახელმძღვანელოში განხილულია დაპროგრამების ერთ-ერთი ყველაზე თანამედროვე და უნივერსალური ენის – პითონის გამოყენების ფართო შესაძლებლობები. მოცემულია ამ ენის ძირითადი კონსტრუქციები, მმართველი სტრუქტურები, ოპერატორები, ენაში ჩაშენებული ფუნქციები და მეთოდები, სამომხმარებლო ფუნქციები, მონაცემთა სტრუქტურები. განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა გამონაკლისების მართვის საკითხებს, ფაილურ სისტემას, მოდულებსა და პაკეტებს, ტექსტური ინფორმაციის დამუშავებას. განხილულია ობიექტზე ორიენტირებული პითონის კლასები და მემკვიდრეობის საკითხები.
წიგნი მოიცავს თეორიულ წინამძღვრებს და მასში აღწერილია პროგრამული კოდის ჩაწერისა და მისი შესრულების პროცედურები.
გამოცემა განკუთვნილია დაპროგრამების ენა Python-ის ასათვისებლად.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები