თ. მეგრელიძე, თ. ისაკაძე, გ. გოლეთიანი, გ. გუგულაშვილი

სამაცივრო მანქანა-დანადგარების
მონტაჟი და ტექმომსახურება


image-1

უაკ 621.565

ISBN 978-9941-28-141-9 (PDF)

144 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 28.02.2018


 

სალექციო კურსში მოცემულია სამაცივრო მანქანა-დანადგარების რემონტის, მონტაჟისა და ექსპლუატაციის საკითხები. წარმოდგენილია ავტომატიკის ხელსაწყოების, კომპრესორების ამძრავების, სამაცივრო მილგაყვანილობებისა და სამფაზიანი სისტემების სამონტაჟო და ტექნოლოგიური საკითხები.
გამოცემა განკუთვნილია სამაცივრო ტექნოლოგიისა და ტექნიკის პროფილის სპეციალობების ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის ლაბორატორიული და პრაქტიკული სამუშაოების ჩასატარებლად საგნებში: „სამაცივრო მანქანა-დანადგარების მონტაჟი და ტექმომსახურება“, „დგუშიანი კომპრესორები“, „როტაციული კომპრესორები“ და „ხრახნული კომპრესორები“. მეთოდური მითითებები შეიძლება გამოიყენონ აგრეთვე სამაცივრო მოწყობილობების ტექნიკოსის სპეციალობის პროფესიული სწავლების სტუდენტებმა.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები