თ. მეგრელიძე, თ. ისაკაძე, გ. გოლეთიანი, გ. გუგულაშვილი

სამაცივრი მანქანა-დანადგარების მონტაჟი და ტექნიკური მომსახურება
მეთოდიკური მითითებები პრაქტიკული სამუშაოების შესასრულებლად

image-1

უაკ 621.57:621.56

ISBN 978-9941-28-373-4 (PDF)

47 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 29.06.2018


 

დამხმარე სახელმძღვანელოში განხილულია სამაცივრო მანქანა-დანადგარების მონტაჟის გაანგარიშების მაგალითები: სამაცივრო კამერების საიზოლაციო მასალების, დანადგარების ფუნდამენტების, სამფაზიანი ძრავების და ავტომატიკის ხელსაწყოების სამონტაჟო ტექნოლოგიები.
გამოცემა განკუთვნილია სამაცივრო ტექნოლოგია და ტექნიკის პროფილის სპეციალობების ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის ლაბორატორიული და პრაქტიკული სამუშაოების ჩასატარებლად საგნებში: „სამაცივრო მანქანა-დანადგარების მონტაჟი და ტექმომსახურება“, „დგუშიანი კომპრესორები“, „როტაციული კომპრესორები“ და „ხრახნული კომპრესორები“. მეთოდიკური მითითებები შეიძლება გამოიყენონ აგრეთვე სამაცივრო მოწყობილობების ტექნიკოსის სპეციალობის პროფესიული სწავლების სტუდენტებმა.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები