თ. მეგრელიძე, თ. ისაკაძე, გ. გოლეთიანი, გ. გუგულაშვილი

პრაქტიკული სამუშაოები ჰაერის კონდიცირებაში

image-1

უაკ 551.574

ISBN 978-9941-28-274-4 (PDF)

46 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 29.06.2018


 

მეთოდიკურ მითითებებში განხილულია კონდიცირების სისტემების გაანგარიშების მაგალითები: სპლიტ სისტემების, VRV სისტემების, სპეც დანიშნულების კონდიცირების და ტექნოლოგიური კონდიციონერების გაანგარიშების სხვადასხვამეთოდი.
განკუთვნილია სამაცივრო ტექნოლოგია და ტექნიკის პროფილის სპეციალობების ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის ლაბორატორიული და პრაქტიკული სამუშაოების ჩასატარებლად საგნებში: „სამაცივრო მანქანა-დანადგარების მონტაჟი და ტექნიკური მომსახურება“, „დგუშიანი კომპრესორები“, „როტაციული კომპრესორები“ და „ხრახნული კომპრესორები“. შეიძლება გამოიყენონ აგრეთვე სამაცივრო მოწყობილობების ტექნიკოსის სპეციალობის პროფესიული სწავლების სტუდენტებმა.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები