მ. წიქარიშვილი

ხარისხის კონტროლი მშენებლობაში

image-1

უაკ 624;69

ISBN 978-9941-28-671-1

152 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 10.12.2020


 

სალექციო კურსში წარმოდგენილია ხარისხის კონტროლის მიზნები, ეტაპები და მიმართულებები მშენებლობაში, მისი როლი ხარისხიანი პროდუქტის მიღების საქმეში.
გამოცემა განკუთვნილია საგანმანათლებლო პროგრამა „მშენებლობის“ ბაკალავრიატის საფეხურის სტუდენტებისთვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები