ი. ცომაია, რ. სხილაძე

ფარმაცევტული ტექნოლოგიები
მალამოების სააფთიაქო
ტექნოლოგია

I ნაწილი


image-1

უაკ 615.015

ISBN 978-9941-20-436-4 (ყველა ნაწილი), 978-9941-20-437-1 (პირველი ნაწილი)

201 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 21.02.2014


 

განხილულია დამხმარე ნივთიერებები (ფუძეები და ემულგატორები), რომელთაც იყენებენ მალამოს მომზადების ტექნოლოგიაში. მოყვანილია დამხმარე ნივთიერებების გაანგარიშების მაგალითები, სხვადასხვა მალამოს მომზადების ტექნოლოგიის განსაკუთრებულობა. სახელმძღვანელოში მოცემულია დანართები, რომლებიც მოიცავს საცნობარო მონაცემებს, სამკურნალო ნივთიერებების თვისებებს, ფუძის კომპონენტებს, მათ შეთავსებულობას, ოფიციალური და უნიფიცირებული შედგენილობების სამკურნალო და ჰომეოპათიური მალამოების რეცეპტებს.
განკუთვნილია უმაღლესი ფარმაცევტული სპეციალობის სტუდენტებისათვის, ასევე აფთიაქის მუშაკებისათვის, რომლებიც მალამოებს სააფთიაქო პირობებში ამზადებენ.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები