მეცნიერება და ტექნოლოგიები. N1(741), 2023

 

 
6.61 ლ
Тираж
продан

 
APPLIED BIOPHYSICS

 
P. Kervalishvili

 
23.53 ლ

 
ჰიდროინჟინერია. N1-2(31-32), 2022

 

 
13.21 ლ

 
შრომები. N4(526), 2022

 

 
9.41 ლ

 
მეცნიერება და ტექნოლოგიები. N3(740), 2022

 

 
9.69 ლ

 
რიცხვითი ანალიზის საწყისები

 
თ. ჯანგველაძე

 
21.46 ლ

 
შრომის უსაფრთხოება გეოდეზიური და საკადასტრო სამუშაოების შესრულების დროს

 
თ. კუნჭულია, ო. ლანჩავა, მზ. ქიტოშვილი

 
7.33 ლ

 
ინგლისურ-ქართული განმარტებითი ლექსიკონი ტექნიკურ მექანიკაში ENGLISH-GEORGIAN EXPLANATORY DICTIONARY IN TECHNICAL MECHANICS

 
დ. თავხელიძე

 
11.47 ლ

 
მიწის ადმინისტრირება და მიწათსარგებლობის მონიტორინგი

 
პ. კოღუაშვილი, ჯ. ფანჩულიძე

 
14.70 ლ

 
რკინაბეტონის კარკასული შენობის გაანგარიშება სეისმურ ზემოქმედებაზე ერთმასიანი რხევადი სისტემის საანგარიშო მოდელით

 
ლ. ავალიშვილი, ნ. შარაშენიძე

 
1.80 ლ

 
თეორიული მექანიკის კურსი (სტატიკა, კინემატიკა)

 
ლ. ჯიქიძე

 
18.50 ლ

 
სარძეო პროდუქტიულობა და საკვებწარმოება

 
ვ. ღლიღვაშვილი, თ. ფარცხალაშვილი, ი. სარჯველაძე, თ. კაჭარავა

 
12.75 ლ

 
სასწავლო ქეისები ბიზნესის ეთიკასა და მენეჯმენტში

 
ა. ასათიანი

 
4.10 ლ

 
ჰიდროსფეროსა და ნიადაგის დაცვის ტექნიკა

 
ლ. გვერდწითელი, თ. შარაშენიძე

 
9.00 ლ

 
საისტორიო ვერტიკალები. N49-50, 2022

 

 
33.60 ლ

 
ჰიდროინჟინერია. N1-2 (29-30), 2021

 

 
8.50 ლ
Тираж
продан

 
მეცნიერება და ტექნოლოგიები. N3(737), 2021

 

 
6.30 ლ
Тираж
продан

 
მეცნიერება და ტექნოლოგიები. N1 (738), 2022

 

 
6.90 ლ
Тираж
продан

 
შრომები. N4(522), 2021

 

 
11.35 ლ

 
შრომები. N1(523), 2022

 

 
14.00 ლ
Тираж
продан