მ. სვანაძე, გ. ხვიჩია, კ. მჭედლიძე, მ. სილოგავა

საზეინკლო და ელექტროსამონტაჟო სამუშაოების წარმოება

image

უაკ 694.6

ISBN 978-9941-28-342-0

208 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 29.06.2018


 

დამხმარე სახელმძღვანელოში მოცემულია ზეინკლის სამუშაო ადგილის ორგანიზება, დეტალების გაზომვისა და საკონტროლო იარაღების შესახებ ცნობები. აღწერილია საზეინკლო იარაღები და ხელსაწყოები, საზეინკლო ოპერაციების შესრულების ხერხები. ჩარხების კლასიფიკაცია და მათი ტექნიკური მახასიათებლები. სახარატო სამუშაოები და იარაღები. ძირითადი ცნებები ფრეზვის შესახებ. საფრეზავი ჩარხები და ფრეზების დამაგრება, საფრეზავი ჩარხების სამარჯვები, ფრეზვის სახეები. ლითონის გაჭრა, გაჭრის არსი და მისი დანიშნულება. კონსტრუქციული ნახაზების მიხედვით ელემენტარული დეტალების დამზადების ტექნოლოგია.
გამოცემა განკუთვნილია პროფესიული განათლების სტუდენტებისათვის. ნაშრომის გამოყენება შესაძლებელია გამოყენებულ იქნეს წარმოებაში მუშების მოსამზადებლად.

 

 


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები