დ. გურგენიძე, გ. დათუკიშვილი, ი. ლომაძე, მ. წიქარიშვილი

რეკომენდაციები დამამთავრებელი ნაშრომის გაფორმებისათვის

დამამთავრებელი ნაშრომის მომზადება, გაფორმება და დაცვა

image-1

უაკ (075.8)

ISBN 978-9941-28-589-9

85 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 25.12.2019


 

დამხმარე სახელმძღვანელო მოიცავს სამშენებლო დარგის პრაქტიკულად ყველა მიმართულებას და იგი შეიძლება გამოიყენონ სხვა საინჟინრო სპეციალობის სტუდენტებმაც. გამოცემა გათვალისწინებულია დამამთავრებელი ნაშრომის მომზადება-გაფორმებისა და დაცვისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები